Mastolovac 1/1 – fleksi.prikljucak za perilicu, 31648

500057