Mastolovac 1/1 s prikljuckom za perilicu, id.196976

500055